Membership

- Thẻ tích điểm được áp dụng cho khách mua hàng trên 200.000 VNĐ. Với mỗi hóa đơn 200.000VNĐ Quý khách sẽ được tính 1 điểm.

- 10 điểm Quý khách sẽ được đổi sang thẻ VIP CARD, có giá trị giảm 10% toàn bộ sản phẩm của Mori Closet. 

Scroll To Top

 

BECOME A SUBSCRIBER

Get 15% off your next order. Be the first to learn about
promotions special events, new arrivals and more